Informace

ROZLOUČENÍ

Vážení přátele dětského čtenářství a Festivalu dětského čtenářství v Liberci,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za dlouholetou spolupráci a všechna přátelství, která v jejím rámci vznikla. Po téměř dvaceti letech dobrovolné práce se s Vámi chci, jako předsedkyně Sdružení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci, rozloučit.

Velmi děkuji všem, kteří se spolu se mnou snažili o přiblížení knih dětem a vím, že to někdy nebylo snadné. Děkuji představitelům institucí, kteří věří ve smysluplnost naší práce a stále neváhají na podporu a rozvoj dětského čtenářství poskytovat finanční příspěvky. Děkuji vedení Gymnázia a Střední odborné pedagogické školy v Liberci, že se významně podílí na každém ročníku festivalu.

Ráda jsem Vás všechny potkávala a doufám, že se i nadále budeme vídat, i když mé přispění bude už mít jen podobu malého pomocníka a velkého fanouška. Věřím, že se stejnou vstřícnosti, se kterou jste přistupovali k mým prosbám a požadavkům, budete jednat i s novou předsedkyní Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci, kterou bych Vám touto cestou ráda představila.

Od ledna 2020 se jí stala paní Radka Vojáčková, o které málo kdo z Vás může říci, že ji nezná. Potkávali jste ji na každém, zpočátku Veletrhu, posléze Festivalu, v plném pracovním nasazení. Její odbornost a  dlouholetá práce s dětskými čtenáři je zárukou, že festival dětského čtenářství v Liberci bude i nadále vzkvétat a dětí se zájmem o knihu bude přibývat.

Těším se na setkání s Vámi v rámci 18. ročníku Festivalu dětského čtenářství v červnu a přeji Vám dobrý rok 2020.

S úctou

Dagmar Helšusová
emeritní předsedkyně Sdružení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci, spolek Těšíme se na Vás.

básnička – příběh ve zkratce