O Veletrhu dětské knihy v Liberci

Přehled témat deseti ročníků Veletrhů dětské knihy v Liberci

1.ročník 2003

CESTY  KE  ČTENÁŘSTVÍ

2.ročník 2004

VÝZNAM VZÁJEMNÉHO  HLASITÉHO ČTENÍ  PRO PODPORU DĚTSKÉHO  ČTENÁŘSTVÍ

3. ročník 2005

PROSTOR  PRO  DÍTĚ  S  KNIHOU

4. ročník 2006

KNIHA  –  NEDÍLNÁ  SOUČÁST  DĚTSKÉ  FANTAZIE

5. ročník 2007

VRAŤME  DĚTEM  SVĚT  POHÁDEK

6. ročník 2008

PŘÍBĚHY  ZVÍŘAT  –  CESTA  KE  KNIZE

/Můj přítel pes/

7. ročník 2009

ÚSPĚŠNÍ  ČTOU

/Svět Julese Vernea.  Příběhy všedního dne Františka Nepila/

8. ročník 2010

VÝZNAM  POEZIE  V  ŽIVOTĚ  DÍTĚTE

9.ročník 2011

ČTEME  RÁDI

/Kolik cest vede ke čtenářství?/

10. ročník 2016