Po třech letech, kdy z důvodu nedostatku financí byly pořádány Dny dětské knihy v Krajské vědecké knihovně, se podařilo obnovit tradici pořádání Veletrhu.

Do sdružení pro VDK vstoupil nový člen MCU Koloseum a to umožnilo získat prostory, za které nebyl požadován pronájem.

 

Po třech letech jsme tedy začínali, sice se zkušenostmi, ale opět od začátku.

 

Prostory budovy Kolosea byly, proti předchozím ročníkům na Libereckém výstavišti, o poznání komornější, ale návštěvníci mohli využít i přilehlé zahrady s amfiteátrem a dětským hřištěm.

 

Z přiloženého programu je zřejmé, že opět bylo učiněno zadost základní myšlence – umožnit dětským respondentům přímé setkání nejen s knihou, ale hlavně s jejími tvůrci, a tak je přilákat k četbě.

 

Součásti letošního ročníku byly i 3 výstavy ilustrací, z nichž jedna vznikla neplánovaně na základě smutné informace o úmrtí našeho předního ilustrátora Adolfa Borna.

 

Výtvarné dílny opět uspokojily děti, toužící dotvořit námi vydanou knihu a odnést si ji zdarma domů.

 

K dobré atmosféře přispěly i studentky Střední pedagogické školy, které již tradičně s velkou laskavostí a profesionálním přístupem provázely dětské návštěvníky programem a pomáhaly jim ve výtvarných dílnách.

 

Veletrh navštívilo přes 2 tisíce účastníků, z čehož bohužel více než polovina byli neplatící. Jednak jsme umožnili vstup zdarma dětem z dětských domovů a následně pak jsme dali přednost před hlídáním vstupu, péči o kvalifikované provádění programem.

 

Závěrem lze říci, že za 360 tisíc Kč se podařil velmi dobrý start do dalších ročníků VDK a to především díky obětavé dobrovolné práci mnoha přátel, kteří si stejně jako my, uvědomují naléhavost problému dětského čtenářství a s tím svázané funkční negramotnosti.