Vážení přátelé a příznivci Veletrhu dětské knihy v Liberci,

pomalu se blíží konec roku 2011, ve kterém se podařilo uspořádat již 9. ročník Veletrhu dětské knihy, během něhož jsem se ptali – ČTEME RÁDI? Návštěvnost a mimořádný zájem o doprovodné programy nám odpověděly, že je stále hodně dětí, pro které je kniha dobrým kamarádem.

A tak se každý rok přesvědčujeme o tom, že pořádání veletrhu je prací smysluplnou a nezbývá, než se pustit do přípravy jubilejního 10. ročníku.

Děkuji všem, kteří při nás stáli v dobách finančně příznivých, a ještě více děkuji těm, kteří s námi zůstali i v dobách, kdy jsme museli překonávat finanční tíseň. Jak to tak bývá, i 10. ročník zatím čeká na velkorysost a pochopení těch, kteří rozhodnou o jeho financování a tím o jeho existenci.

Protože doufáme, že se rozhodnou moudře, připravujeme nový ročník s radostí a nadějí, že se zase všichni sejdeme a přivítáme ještě více dětských návštěvníků, než v roce letošním.

Termín je vybrán.

10. jubilejní ročník Veletrhu dětské knihy v Liberci bude pořádán 19. – 21. dubna 2012.

Oproti předchozím ročníkům, otevřeme 4 čítárny pro doprovodné programy, aby se ještě více dětí mohlo setkat s tvůrci knih a kreativní motivací ke čtenářství.

Přeji Vám přívětivé a tvůrčí dny a těším se na shledanou v Liberci.

Dagmar Helšusová
předsedkyně Sdružení pro veletrhy dětské knihy