Vážení přátelé dobrých dětských knih a našeho veletrhu,

s lítostí Vám musím oznámit, že přes veškerou snahu a mnohá jednání se nepodařilo zajistit financování 10. jubilejního ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci. Děkuji všem, kteří se snažili napomoci jeho uskutečnění. Děkuji všem autorům, kteří se chtěli letošního ročníku zúčastnit a dovolte mi zvláště poděkovat paní Soně Poršové, která do poslední chvíle pracovala na realizaci všech stánků a pavilonů, aby i při opožděném financování bylo možné otevřít brány výstaviště a uvítat návštěvníky v mimořádně slavnostně připraveném prostoru. Její práce nebude nejen využita, ale ani zaplacena.

Co zbývá?

V rámci spolupráce představitelů města Liberce a České sekce IBBY budou ve čtvrtek 19. dubna v 16 hodin na liberecké radnici slavnostně nominovány knihy na ocenění Zlatou stuhou.

V Krajské vědecké knihovně v Liberci bude 18. – 19. dubna probíhat odborná konference k tématu zamýšleného letošního ročníku „Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize“.

V pátek 20. dubna v 15 hodin bude na liberecké radnici slavnostně pokřtěna další z řady zvukových knih projektu „Děti čtou nevidomým dětem“.

Autory knih a ilustrátory, kteří byli připraveni trávit čas s dětmi na veletrhu, si dovolíme dovézt přímo do škol, aby alespoň některé děti měly to štěstí, že se s nimi budou moci setkat.

Závěrem mi dovolte  podělit se s Vámi o obavu, která mě stále více tíží. Obávám se, že až se konečně naši čelní představitelé přestanou zabývat rozpočtem tohoto státu, jako špatně placení účetní, bude kulturní a vzdělávací prostor značně vyprázdněn.

S úctou

Dagmar Helšusová
předsedkyně Sdružení pro veletrhy dětské knihy