Vážení přátelé a příznivci rozvoje dětského čtenářství,

8. – 10. černa 2017 budeme pořádat 11. ročník  Veletrhu dětské knihy v Liberci. Doufáme, že opět přispějeme ke vzbuzení zájmu dětí o knihy a nejen to, snad i přibude rodičů a prarodičů, kteří pomohou svým dětem najít cestu ke čtenářství, které je základem dobrého vzdělání.

Očekáváme, že ve spolupráci s Odborem školství Libereckého kraje se podaří rozšířit programy pro děti do odpoledních hodin, aby se jich mohly účastnit i děti škol z odlehlejších míst kraje, a aby si besedy s autory a tvůrčí dílny vedoucí ke čtenářství mohli se svými dětmi užít i jejich rodiče.

Věříme, že si nenecháte ujít příležitost a navštívíte „Kouzelný svět příběhů“, který pro všechny vybudujeme v libereckém Koloseu. Program veletrhu bude včas zveřejněn a také zaslán na všechny školy Libereckého kraje.

Záštitu nad pořádáním letošního ročníku převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Těšíme se na Vás.

za Sdružení pro Veletrhy dětské knihy v Liberci,  spolek

Dagmar Helšusová – předsedkyně sdružení