Téma: Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé.

Termín: 7. a 8. dubna 2016.

14. ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež připravuje Krajská vědecká knihovna v Liberci  ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Konference je pořádána v rámci 10. jubilejního ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci.  Více