Liberecký kraj vyčlení pro školy a školská zařízení mimo území města Liberce finanční prostředky na dopravu dětí a žáků na Veletrh dětské knihy. Informace o způsobu zajištění dopravy budou zveřejněny dne 17.5. 2016. Zajištění dopravy bude zajišťovat Mgr. Lenka Kočová z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.  Kontakt: e-mail: lenka.kocova@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 637 –