Doprava na veletrh

Liberecký kraj vyčlení pro školy a školská zařízení mimo území města Liberce finanční prostředky na dopravu dětí a žáků na Veletrh dětské knihy. Informace o způsobu zajištění dopravy budou zveřejněny dne 17.5. 2016. Zajištění dopravy bude zajišťovat Mgr. Lenka Kočová...

Máj – měsíc poezie

V rámci veletrhu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků 24. ročník literární soutěže „Máj – měsíc poezie“, kterou pořádá Krajská vědecká knihovna v Liberci. Slavnostní vyhlášení se bude konat ve čtvrtek  2.4. od 16.00 hodin ve venkovním amfiteátru....

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Od středy do pátku byly v dopoledních hodinách pro základní školy uspořádány besedy s tvůrci dětských knih, včetně autogramiád. Nechyběla ani tradiční tvůrčí dílna Za sklem, kde si děti dotvářely knihu, kterou si zdarma odnesly domů....