téma: Dobrá ilustrace – kouzelná vrátka ke knize.

Po třech letech, ve kterých byly místo veletrhu dětských knih pořádány Festivalové dny dětské knihy v Krajské vědecké knihovně, opět obnovujeme pořádání Veletrhu dětské knihy v Liberci se všemi náležitostmi, které vždy k veletrhu patřily. K návratu dochází i díky tomu, že se Sdružení pro veletrhy dětské knihy rozšířilo o nového člena Mezinárodní centrum Universium, jehož prostory, kde bude veletrh pořádán, poskytnou akci důstojný rámec a dojde k úspoře za pronájem.
Jubilejní veletrh se zaměří na význam ilustrace v přístupu dítěte ke knize. Celá akce je pořádána se základní nosnou myšlenkou, ukázat dětem, jejich rodičům, prarodičům a pedagogům co největší šíři dětské literatury a pomocí doprovodných programů pootevřít cestu k dětskému čtenářství. Naším zájmem je i nadále zdůrazňovat význam knihy pro vzdělávání dětí v době, kdy jsou zavalovány jinými médii, která jim cestu ke čtenářství uzavírají.
Osobní setkání s autory knih, workshopy a prezentace, které lákají k přečtení knihy /např. Listování, dílna, kde si děti dotvoří námi vydanou knihu a bezplatně si ji odnesou domů/ jsou jednou z důležitých cest, která může dítě ke knize přivést.
Věříme, že tak, jako v letech předchozích, se nám podaří přilákat ke knížkám nejen dětské čtenáře, ale i jejich rodiče a prarodiče, kteří mají v zavedení čtenářského návyku u dítěte nezastupitelný podíl.